Cách đổi số nhanh

THANHMAIHSK xin giới thiệu cách đổi số nhanh trong tiếng Trung tới các bạn yêu thích muốn tìm hiểu và học tiếng Trung

ĐỔI CON SỐ

1-    Bảng so sánh ( trung- việt)

Tiếngtrung( 4 số 0)Tiếngviệt( 3 số 0)
Chục
Trăm
Nghìn( 1 000)- 3 số 0
万(1 0000)- 4 số 0Chục nghìn
十万Trăm nghìn
百万Triệu (1 000 000)- 6 số 0
千万Chục triệu
亿(1 0000 0000)- 8 số 0Trăm triệu
十亿Tỷ( 1 000 000 000)- 9 số 0
百亿Chục tỷ
千亿Trăm tỷ
万亿Nghìn tỷ

2- Cách đổi nhanh:

2-a. —-(+ 0)——–> Nghìn( đối với trường hợp < 100万)

Ví dụ: 1 万———–> 10 nghìn

30.5万——->305 nghìn

3.05万——->30,5 nghìn

2-b.  —-(-00)——–> Triệu(đối với trường hợp ≥100万)

Ví dụ: 100万——-> 1 triệu

350万——-> 3,5 triệu

3千万( 3 000 万)——-> 30 triệu

9853万——->98,53 triệu

2-c.亿—-(+00)——-> Triệu (đối với trường hợp ≤10亿)

Ví dụ:     6.2亿——->620 triệu

41.15亿——-> 4115 triệu

0.5亿——->50 triệu

2-d.亿—-(-0)—> tỷ (đối với trường hợp  ≥10亿)

30亿——-> 3 tỷ

41.15亿——->4,115 tỷ

305亿——->30,5 tỷ

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử