Đội ngũ đào tạo

Tiến sĩ Trần Thanh Mai

Trần Thanh Mai
Tiến sĩ

Tiến sĩ ĐH Sư Phạm Hoa Trung -Vũ Hán. Giảng viên ĐH Hà Nội

Thạc sĩ Trần Hoài Tâm

Trần hoài tâm
Thạc sĩ

Thạc sĩ ĐH Trung Sơn – Đại Nam. Giảng viên ĐH Hà Nội

Hoàng Thị Thu Trang
Thạc sĩ

Thạc sĩ ĐH Ngoại Ngữ, Giảng viên ĐH Ngoại Ngữ, ĐH QGHN

Phạm xuât nhật
Tiến sĩ

Tiến sĩ ĐH Trung Hoa. Giảng viên Đại học Kiến Trúc

phạm hồng minh
Thạc sĩ

Thạc sĩ ĐH Phúc Hán, Giảng viên ĐH Phương Đông

Dương ánh tuyết
Thạc sĩ

Thạc sĩ ĐH Hà Nội, Giảng viên Đại họcPhương Đông

Nguyễn thanh huệ
Tiến sĩ

Tiến sĩ Học viện Khoa học Xã Hội, Giảng viên ĐH Thủ Đô

cao như nguyệt
Tiến Sĩ

Tiến sĩ ĐH Chiết Giang, Giảng viên ĐH Ngoại Ngữ- ĐHQGHN

Trần Hoài Thu
Thạc sĩ

Thạc sĩ ĐH Hà Nội, Giảng viên Đại học FPT

Tham gia bình luận: