Học ngữ pháp tiếng Trung – Cách sử dụng từ 并

Hôm nay THANH MAIHSK sẽ giới thiệu tới các bạn bài viết thuộc chủ điểm học ngữ pháp tiếng Trung, bàn về cách sử dụng từ , một từ được sử dụng rộng rãi trong cả khẩu ngữ và văn viết của Hán ngữ


Từ loại:
-Liên từ
+Biểu thị sự việc tiến thêm 1 bước, dùng để liên kết các từ, các cụm từ hay phân câu
+Và, cùng
+Vd:
会议讨论并通过了这个提案。
Huì yì tǎo lùn bìng tōng guò le zhè gè tí àn
(Hội nghị thảo luận đã cùng thông qua đề án này)
*Đồng nghĩa: có thể dùng “并且” để thay thế

hoc ngu phap tieng trung

-Phó từ:
* Đặt trước các từ phủ định như “不”, “无”, “非”, “未”, “没有” để phủ định sự thật không phải như thế, có tác dụng nhấn mạnh thêm ngữ khí
+ Hoàn toàn
+Vd:
批评你是为了帮助你进步, 并无个人成见。
Pī píng nǐ shì wéi le bāng zhù nǐ jìn bù bìng wú gè rén chéng jiàn
(Góp ý với bạn là vì giúp bạn tiến bộ, hoàn toàn không vì thành kiến cá nhân)
* Đặt trước động từ đơn âm tiết, để biểu thị các sự việc đang xảy ra, tiến hành hay tồn tại cùng một lúc
+ Cùng, chung
+Vd:
这几件事性质不同,不能相提并论。
Zhè jǐ jiàn shì xìng zhì bù tóng bù néng xiāng tí bìng lùn
(Những việc này tính chất không giống nhau, không thể vơ đũa cả nắm được)
-Lưu ý: từ “并” khi làm phó từ thì không thể thay thế bằng từ “并且”

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử