Học tiếng Trung qua đoạn hội thoại (Phần 20)

Học tiếng Trung qua đoạn hội thoại (Phần 20)

Cùng học tiếng Trung qua những đoạn hội thoại ngắn nhưng cực hiệu quả cùng THANHMAIHSK nhé !!!

刘少华:哎,怎么了?

/Liúshǎohuá: Āi zěnme le?/

Lưu Thiếu Hoa: Ơ kìa, bị làm sao thế này

赵玉兰:你换个台试试。

/Zhào yù lán: Nǐ huàn ge tái shìshi./

Triệu Ngọc Lan: Cậu thử chuyển sang kênh khác xem sao

刘少华:别的台也这样。

/Liú shǎo huá: Bié de tái yě zhèyàng./

Lưu Thiếu Hoa: Kênh khác thì vẫn bị như thế thôi

赵玉兰:是不是电视机出毛病了?

/Zhào yù lán: Shì bù shì diànshì jī chū máobìng le?/

Triệu Ngọc Lan: Hay là ti vi bị hỏng?

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử